För miljöns skull vill vi minska leveranserna så mycket som möjligt och därför försöker vi ge dig all information som behövs om storlekar, mått och former innan du fortsätter till kassan. Om du är osäker på vilken storlek som är bäst, kontakta oss.


Även om ett smidigt byte är vad vi strävar efter är det ibland svårt att hantera för våra partners. Låt oss kontrollera detta åt dig.